Komentar Terbaru

Parikan: Salat Pasa MatiDepok, 14 November 2013
A.N. SetiawanWong salat madhep keblat,
madhep keblat mung ragane,
dadi rakyat kerep maksiyat,
neng akerat rekasa lakune.

Wong pasa dhuwur prihatine,
dhuwur prihatine marang Gusti,
aja sembrana aja gumedhe,
ing tembe buri bakal mati.

Wong mati mujur ngalor,
mujur ngalor ora bisa obah,
dadi bupati ja dadi koruptor,
dadi koruptor dum-duman rupiyah.0 komentar:

Post a Comment

Instagramku