Recent Comments

ANSA. N. Setiawan, lair ing Karanganyar, Jawa Tengah, Senen Legi 5 Sura 1925 Jimawal utawa 6 Juli 1992. Arif seneng babagan basa, sastra, lan budaya wiwit SD (Sekolah Dasar). Nalika sekolah ing SD Negeri 03 Gantiwarno, Arif kerep menang lomba maca geguritan ing tingkat kecamatan lan kabupaten. Lomba sesorah lan nggambar kaligrafi uga pernah dieloni. Sawise lulus SD, Arif nerusake sekolahe ing SMP Negeri 2 Karanganyar. Ing sekolah iku, Arif melu Marching Band Maha Adyana wiwit kelas VII tekan kelas IX, gladhen trompet lan bass drum.

Taun 2007, Arif nerusake sekolahe ing SMA Negeri 1 Karanganyar. Pernah melu gladhen trompet neng Marching Band Universitas Sebelas Maret. Taun 2010, Arif nerusake sekolahe ing Universitas Indonesia (UI). Ing pawiyatan luhur iku, Arif milih Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa sing klebu sajroning Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Anggone kuliyah neng kono, Arif diwragadi dening Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaiku sing jenenge Bidikmisi.

Ing UI, Arif melu kagiyatan mahasiswa antarane yaiku Surakarta Hadiningrat Guyub Kelana UI (2010-2014), Sahabat Asrama UI (2010-2011), Keluarga Mahasiswa Sastra Jawa FIB UI (2010-2014), UI Student Development Program (2010-2011), Badan Eksekutif Mahasiswa FIB UI (2011-2012), Center for Entrepreneurship Development and Studies UI (2012), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia UI (2012), Young Fellow Rumah Perubahan (2012-2013), Indonesia Leadership Camp-Nusantara Leadership Camp (2013), Sabantara UI (2013), lan liya-liyane. 

Ing babagan nulis, tulisane wis ana neng kaca internet, kalawarti, lan buku, antarane yaiku: 

Tari Gambyong: Seni Rakyat yang Memikat, dalam Majalah Utthana Edisi II Juni 2011
 Buta, Budaya Indonesia dalam (?), dalam Antologi Senyawa Indonesia (2013)
Sajak Mahasiswa kepada Abdi Negeri, dalam Antologi Guruku Inspirasiku (2014)
Oktober dalam Komposisi III, dalam Antologi Poetry Prairie (2014)
Sandi Cinta, dalam Antologi Unconditional Love (2015)
Asmaradana dalam Komposisi, dalam Antologi Antara Tuhan dan Alam (2015)
Asmaradana Bulan Juni, Ingatlah!, dalam Antologi Setangkup Kata untuk Orang Tercinta (2015)

Saiki, Arif makarya ing Karanganyar, Jawa Tengah, kagiyatane antarane yaiku nulis, ngrancang utawa nggambar, lan mandhegani usaha kulawarga: babagan batik tulis lan busana. Arif bisa diajak rembugan ing piranti sesrawungan ngisor iki. 

Nuwun.

Instagramku